Over Quareia Nederlands

Deze website bevat alles wat met de Nederlandstalige versie van de Quareia cursus te maken heeft. De Nederlandse vertaling van de Quareia cursus en een aantal van de boeken van Josephine McCarthy is geen geautoriseerde dan wel goedgekeurde vertaling. Het vertaalde materiaal en deze website is echter wel door Josephine McCarthy goedgekeurd voor publicatie. Een en ander is dus in volledige samenwerking met haar tot stand gekomen.

De reden dat het materiaal niet is geautoriseerd of goedgekeurd, is heel eenvoudig. Er bestaan op dit moment geen Nederlandstalige adepten, zodat het onmogelijk is om het materiaal te autoriseren…
En Josephine McCarthy spreekt zelf geen Nederlands, natuurlijk.

Dit betekent dat de vertaler ook geen adept is en dat de vertaling naar eer en geweten door hem wordt gemaakt, terwijl hij zelf de cursus aan het volgen is. Het is dus zeer waarschijnlijk, eigenlijk wel zeker, dat er wijzigingen en aanpassingen in de vertalingen gaan komen naarmate de vertaler vordert in de cursus en diepere inzichten opdoet. Om deze reden bevatten alle documenten informatie over de versie van de vertaling. Je kunt dus eenvoudig controleren wat de staat van de vertaling is. Een versienummer hoger dan 1.0 geeft aan dat de vertaling alsnog is geautoriseerd. Lagere nummers, zoals 0,5, duiden zijn niet geautoriseerde versies. Versie 0.5 is de eerste gepubliceerde versie van documenten.

Op deze site zult u altijd de meest recente versies van de vertalingen aantreffen. Een goede reden dus om deze site af en toe te bezoeken, plus dat er natuurlijk steeds meer vertaald werk bij komt. U treft de versie informatie aan op de pagina’s van de verschillende publicaties.

Het feit dat deze vertalingen een levend werk zijn houdt ook in dat de vertaler het zeer op prijs stelt als u commentaar levert op de vertalingen, aangezien dat de inzichten juist verdiept. Zowel bij u, de lezer, als bij de vertaler. Als u structureel een bijdrage wilt leveren aan deze Nederlandse vertalingen, door de teksten bijvoorbeeld proef te lezen, dan kunt u dat via het contactformulier aan de vertaler doorgeven.

Er is een document dat specifiek ingaat op de aspecten van het vertalen van dit erg moeilijke esoterische werk in het Nederlands, en ik kan iedere student aanraden om dat te lezen voordat hij het diepe in springt. Je kunt ook de Nederlandse versie gebruiken naast de Engelstalige versie, zodat deze een stuk duidelijker wordt als je niet echt goed bent in de Engelse taal of in esoterisch vakjargon. Veel begrippen zijn immers in wezen afkomstig uit het Latijn en Grieks, en hebben vaak in de loop der millennia een andere betekenis gekregen dan ze oorspronkelijk hadden. Dit document heet Quareia voor Nederlandstaligen. Overigens heb ik het op deze website steeds over Nederland en Nederlandstalig, maar deze vertaling is natuurlijk ook bedoeld voor Vlaams sprekende mensen. Vlamingen en Nederlanders delen immers dezelfde taal en een groot deel van hun historie. En de vertaler woont in België, al is hij een Nederlander…

Rest mij om te melden dat op deze vertalingen hetzelfde copyright rust als op de oorspronkelijke werken van Josephine McCarthy. Dat betekent dat u ze mag gebruiken en mag downloaden, maar niet mag verkopen of er anderszins geld aan mag verdienen. Ook de vertaler krijgt er niets voor.

Over de vertaler.

In het document ‘Quareia voor Nederlandstaligen’ vindt u veel meer informatie over de vertaler, maar in het kort is dit zijn beschrijving:

Ik ben Martien, geboren in 1958. Ik heb bijna tien jaar als vertaler Engels-Nederlands gewerkt en vertaalde toen Engelstalige software, handleidingen en cursussen. Ik ben dus geen ‘normale’ vertaler, maar vertaal op inhoud en niet op stijl. Ik heb in totaal ruim 20 jaar voor Engelstalige ICT-bedrijven gewerkt en een aantal jaren in Londen en Dublin gewoond. Ik spreek, behalve Nederlands en Engels, ook Duits en Frans en heb in beide landen gewoond; in Frankrijk als kind. Ik kan ook Latijn en Grieks lezen (met een woordenboek ernaast). Ik ben al heel lang met esoterie bezig, zoals Wicca en de Westerse Mysterietradities, en heb een aantal cursussen in Londen gevolgd. Ik ben tevens 30e graad Vrijmetselaar, hoewel de huidige Nederlandse Vrijmetselarij meer een filosofisch gezelschap is dan een Mysterieschool, wat zij oorspronkelijk was. Maar wel met vele rituelen (veel meer dan de 33 graden waar velen wel iets over gehoord hebben).
Ik ben met de vertaling begonnen nadat ik arbeidsongeschikt werd en dus de tijd had om me écht diep met Quareia bezig te houden. Als vertaler merkte ik dat ik veel meer van het Quareia materiaal leerde als ik het voor mezelf vertaalde, plus dat er een aantal mensen in mijn directe omgeving zijn die of niet goed in Engels zijn, of dyslectisch. In overleg met Josephine heb ik besloten om mijn werk te delen met de rest van het Nederlandse taalgebied, en het resultaat ziet u hier. Het is mijn streven om al het Quareia materiaal te vertalen, samen met de boeken van Josephine. Dat is en lange termijn project, en Josephine geeft aan dat je normaal een jaar of zeven nodig hebt om adept niveau te bereiken. Dat betekent misschien niet dat de vertalingen pas over zeven jaar af zijn. Het betekent dat de vertalingen pas over zeven jaar op het vertaalniveau van een volwaardige adept zijn. Er van uitgaande dat ik adept wordt, natuurlijk. Maar een goede inhoudelijke vertaling is vele malen beter dan helemaal geen vertaling…
Maar realiseer je dus dat de vertaling niet door een adept is geschreven en ook niet door adepten is gecorrigeerd of proefgelezen. Ze zijn overigens wel degelijk door andere leerling niveau studenten proefgelezen, die ik daarvoor bij deze graag wil bedanken.

Wie ik ook wil bedanken is Josephine McCarthy, omdat ze met het vertrouwen heeft gegeven om de verantwoordelijkheid voor de vertalingen op me te nemen en te delen met haar leerlingen.

Ik ben overigens ook de beheerder van de quareiafriends.nl website.