De Leerling – Module 7

Elementen als gereedschap

Let op! Deze module is nog niet naar het Nederlands vertaald.

Hoewel module zeven oorspronkelijk over de innerlijke tempels zou gaan, is het me tijdens het schrijven van de laatste module duidelijk geworden dat je in deze fase iets intensiever met de elementen moet werken, die op hun beurt weer doorbouwen op de laatste module.

Tot nu toe heb je alleen geleerd over de meest basale magische gereedschappen, over wezens, plaatsen etc., en je bent begonnen de basis in praktijk te brengen van het werken met elementen, zowel op een eenvoudige alchemistische manier (water) als via eenvoudige verbinding met hun diepere bewustzijn. Het is nu tijd om deze ervaringen verder uit te bouwen en te leren hoe je op verschillende manieren direct met de elementen kunt werken zodat je deze technieken in je magische praktijk kunt gebruiken. In werkelijkheid zijn de natuurlijke elementen de sterkste magische gereedschappen waar je binnen magie mee kunt werken, omdat ze de volledige kracht van de natuur en schepping in zich hebben, en dat op een evenwichtige manier. Maar zoals in alle magie moet je eerst beide kanten van het spectrum leren kennen voordat je evenwichtige magie kunt produceren waar je daadwerkelijk iets mee kunt bereiken. Naarmate je in je training vordert zul je met verschillende en diepere lagen van de elementen werken. Als je eenmaal de adept niveau training hebt afgerond zul je je alle octaven van de elementen volledig begrepen hebben, zowel in de natuur als in magie.

In deze module kijken we naar de ‘klassieke westerse’ vier elementen lucht, vuur, water en aarde. We kijken ook naar tijd als element. Als je werkt met tijd, materie en bewustzijn, dan schep je een magische harmonie die krachtig en blijvend is.

De elementen bestaan niet in afgebakende individuele hoeveelheden: het is meer dat ze allemaal met elkaar verbonden zijn en dat je ze alle vier via één enkel element kunt vinden en bereiken. Binnen magie hebben we de neiging om ze onder te verdelen in gemakkelijk te begrijpen enkelvoudige eenheden zoals richtingen en ze te voorzien van een reeks kleuren en attributen – een gebruikelijke valkuil voor magiërs. In werkelijkheid zijn de elementen veel veranderlijker en dynamisch, en ze maken deel uit van een veel grotere harmonie die allerlei andere krachten en dynamieken omvat.

Het onderscheiden van de elementen is een nuttig stuk gereedschap voor leerlingen, net als het begrijpen van de vier richtingen van de ‘huizen’ van de elementen. Maar als je leerproces vordert zul je beginnen te begrijpen hoe subtiel en complex deze krachten zijn en hoe ze veranderen, mengen en onderling verstrengelen.


Informatie Over de studie

LEES DIT VOORDAT JE AAN DE CURSUS BEGINT

 1. Houd een eigen tempo aan Sommige modules kunnen gelijktijdig worden gedaan en andere niet. Je zult snel inzien welke lessen wekelijkse oefeningen zijn die doorlopen en welke je afzonderlijk op moet focussen. Werk een rooster uit voor je studie/experimenten dat voor jou werkt. Er loopt geen stopwatch mee en het is geen race.

2) Maak zowel op papier als digitaal aantekeningen. dat is erg belangrijk. Zorg dat je een oefenschrift hebt voor elke module. Geef duidelijk aan bij welke les de aantekeningen horen en berg het schrift op als je de module hebt afgerond. Het is belangrijk dat je je werk zowel op papier als op je computer hebt. Doe je opstellen en schriftelijke opdrachten op een computer en sla ze op ook op een USB stick zodat je een veilige kopie hebt.

Als je een mentor wilt hebben voor je Ingewijde en Adept training, dan zul je deze digitale en geschreven aantekeningen als onderdeel van je aanvraag moeten overleggen. Zonder de aantekeningen kun je geen mentor toegewezen krijgen.

3) Leer om flexibel te zijn en je aan te passen. Als je iets in de cursus tegenkomt waarvan je niet zeker weet hoe je het moet doen of dat je niet volledig begrijpt, neem dan wat afstand en denk er over na. Het is belangrijk dat je je leert hoe je je moet aanpassen, experimenteren en vooruit gaan zonder dat je elke stap telkens opnieuw uitgelegd moet krijgen – als je vast komt te zitten, werk dat dan zelf uit.

4) Loop niet vluchtig door de lessen heen. Dan leer je dus niets en je zult je niet goed ontwikkelen. Doe langzaam aan en neem je tijd. Sla ook geen lessen over, ook niet als je denkt dat je het onderwerp al goed kent.


Vergeet niet, twintig minuten per dag oefenen is veel beter dan een of meer uren twee keer per week. Weinig maar vaak is de sleutel.”

— Josephine McCarthy